• info@bornasti.com
 • تماس با ما: 66978743-021
 • تهران، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک ۹۹، واحد ۱۲، کدپستی: ۱۳۱۴۶۶۶۱۴۴

خدمات و آناليزها

انجام آناليز هاي دوازده گانه :

 1. آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD)
 2. آنالیز Low angle
 3. آنالیز grazing
 4. آنالیز XRF
 5. آنالیز FESEM
 6. آنالیز BET
 7. آنالیز TEM
 8. آنالیز TGA
 9. آنالیز DSC
 10. آنالیز DTA
 11. آنالیز FTIR
 12. آنالیز UV-Visible
آموزش زبان ترکی آذری آموزش زبان ترکی آذربایجانی